Komárom Városi SE 1947
© Komárom Városi SE 2016 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TAO - MLSZ tájékoztató

Miért támogassam a magyar labdarúgást? Azért mert….. • A támogatási forrásokból az elkövetkezô években több száz grundot építünk a gyerekek részére. • Új lendületet adunk a Bozsik-programnak, hogy minél több tehetséges gyereket karolhassanak fel a szakemberek. • Megnöveljük a labdarúgásban dolgozó edzôk, oktatók, szakemberek számát. • Olyan beruházásokat indítunk el, amelyek lehetôvé teszik, hogy elejét vegyük a szurkolói rendbontásnak és a stadionokban biztonságos körülmények között, családi hangulatban lehessen meccset nézni. • Nyilvánvaló, és az évtizedek során be is bizonyosodott, hogy egy sportági szakszövetség tevékenysége önmagában kevés a világ legnépszerûbb sportágában az sikerek eléréséhez. • Az eredményességhez társadalmi összefogás szükséges, ennek részesei a szurkolók, a labdarúgók, az állami vezetôk, éppúgy, mint az üzleti világ szereplôi, akiknek eddig nem állt módjában a mostanihoz hasonló támogatás nyújtása. • Az új szabályozásnak köszönhetôen nemcsak szponzori szerzôdések keretében jöhet létre a támogatás, hanem rendelkezhetnek társasági adójuk felhasználásáról is. • A labdarúgás több szakágat is magába foglal: nagypályás, futsal, strand, nô és férfi szakágak. • Az 5 és 21 év közötti gyermekek képzése (az utánpótlás-nevelés) több mint százezer fiút és lányt érint. • A társasági adó felajánlása a cégek részére az adókedvezményen keresztül pénzbevételt jelent, miközben a támogatott szövetség megvalósíthatja szakmai programjait. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy felajánlásukkal segítsék a magyar labdarúgást, egyben járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar labdarúgásban sportoló több tízezer fiatal javuló körülmények között folytathassa felkészülését. Miért támogassam a magyar labdarúgást? • Önök egyaránt dönthetnek az átfogó, országos programokat megvalósító Magyar Labdarúgó Szövetség és/vagy a Szövetség tagszervezeteként mûködô labdarúgó egyesületek, sportiskolák, továbbá a labdarúgás fejlesztéséért létrehozott alapítványok támogatása mellett, • Az adókedvezmény maximális mértéke a fizetendô társasági adó 70%-a lehet, • A támogatásért ellenszolgáltatás nem nyújtható, ezért a szponzori vagy reklámszerzôdésekkel történô esetleges kombináció megtervezése adószakértô bevonásával ajánlott. • Kérjük ugyanakkor, hogy a támogatás általi adóalap csökkenés adómegtakarítás egy részét (ellentételezéssel járó – például szponzori- vagy reklám – szerzôdés formájában) fektesse be a magyar labdarúgáson keresztül (MLSZ ajánlása 50%). Így további sikeres együttmûködés, és ugyancsak mindkét fél számára elônyös konstrukció jöhet létre – továbbra is pozitív nettó hozam mellett. • A Corporate Social Responsibility (CSR) lényeges szempont a piacon jelentôs szerepet játszó társaságok számára, ez erôsíthetô a támogatás útján, hiszen a legnépszerûbb magyar sportot támogatja felajánlásával. • A támogatások szabályos és hatékony felhasználását szigorú – gazdasági, jogi, mûszaki és sportszakmai szakértôk bevonásával mûködô – ellenôrzési rendszer biztosítja, és szabálytalan felhasználás esetén komoly szankciókat alkalmaz. • A felhasználás szabályszerûségét független könyvvizsgálói jelentéssel kell alátámasztani. • Az MLSZ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom mind szélesebb réte¬gét aktivizálja, ezért a fejlesztési forrásokból jelentôs összeget szán a gyerekfocira, a szabadidôsportra, a nôi- és veteránfutball támogatására. • Az egészséges életmód terjesztése a fô célunk, hogy a gyerekek fejlôdésük szempontjából kevésbé hasznos vagy éppen káros tevékenységek helyett a labdarúgással töltsék szabadidejüket. Amennyiben úgy döntenek, hogy társasági adójuk egy részét a magyar labdarúgás javára ajánlják fel, a következô szempontokat ajánljuk figyelmükbe: A B C Megnevezés Juttatás nélkül Új, társasági adóból leírható sportcélú támogatás „Hagyományos” támogatás közhasznú szervezet részére (pl. MLSZ) 1. Társasági adóalap (juttatás elôtt) 1000 1000 1000 2.Juttatott összeg 0 100 100 3.Társasági adóalap (juttatás után) 1000 900 900 4.Társasági adóalap-csökkentô tétel 0 0 50 5.Társasági adó 190 171 161,5 6.Adókedvezmény összege 0 100 0 7.Adófizetési kötelezettség 190 71 161,5 8.Adózott eredmény 810 829 738,5 9.Megtakarítás/többletkiadás (juttatás nélküli – „A” oszlop – állapothoz képest) 0 +19 -71,5 A támogatás számszaki hatásának levezetését és összehasonlítását más módon a labdarúgásba juttatott összegekkel a következô táblázatban szemléltetjük: (19% adókulcs és pozitív adóalap esetén) Mint a táblázatból jól látható, az új támogatási rendszerben minden MLSZ részére nyújtott 100 Ft a társaság számára nem pénzkiadást, hanem a fizetendô társasági adó csökkenését, ezáltal effektív pénzbeli megtakarítást jelent a társaság számára. Ez a támogatási mód, eltérôen az eddigi konstrukcióktól nem csupán a társasági adóalapot, hanem magát a társasági adó összegét csökkenti. Ezzel szemben a korábban is adható támogatás esetén, amennyiben azt közhasznú szervezet kapja, csak kismértékû adókedvezmény realizálható, azaz a 100 Ft valódi pénzkiadást jelent és ezzel szemben áll a 150% mértékû adóalap csökkenés, így a társasági adó összege nemcsak 19 Ft-tal, hanem annak 150%-ával, azaz 28,5 Ft-tal csökken. Így a társaság számára összességében 71,5 Ft többletkiadás keletkezik. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy ellenszolgáltatást csak szponzori megállapodás keretében kaphat a gazdasági társaság, azaz ha a cél a klasszikus szponzori tevékenység (reklámfelületekhez, hirdetési lehetôségekhez jutás), az csak ily módon érhetô el. A Magyar Labdarúgó Szövetség az adótámogatási rendszer mellett is kiemelten fontosnak tartja további szponzorok bevonását a magyar labdarúgásba.